Uppdrag: Karolinska Sjukhuset, Solna

LED ljuslåda 120 x 180 cm, personalrum PostOp.
Projektledare: Susann Brännström, Annika Kjell
Stockholms läns landsting

"to be defined" Centrum för Fotografi, Stockholm

Utställningen "to be defined” vill utifrån ett maktanalytiskt perspektiv undersöka och belysa hur normer, i allt ifrån mått och enheter till föreställningar om hur man ska leva sitt liv, definierar vad som utgör en människas identitet. Går det alls att slå fast? Vilka uttryck tar sig människans beroende av att förstå sin identitet och hur påverkar det våra olika förutsättningar i tillvaron.

Konstnärerna som genom erfarenheter och bakgrund kommit att fördjupa dessa frågor visar med allvar och humor, påståenden som inte nödvändigtvis särskiljer det som är sant eller falskt. Allt det som utgör en grund för våra tankar, förväntningar och farhågor om vilka vi är. Varifrån vi kommer, vad som formar oss och hur vi ser andra. Med föreställningar om vad som kan var möjligt att påverka, förändra och få insyn i genom verken som är både personliga och politiska, fakta och fiktion. Verk som ger en mångfald av reflektioner utifrån kön, genus och klass. Frågor om den andre och om en själv.

Medverkande konstnärer: Aida Chehrehgosha, Carola Grahn, Greta Voćar, Paula Urbano, Roxy Farhat, Sven Westerlund.
Utställningen pågår tom 27:e okt. CFF stöds av Kulturrådet, Stockholm stads kulturförvaltning, Svensk Finska Kulturfonden, och Kulturkontakt Nord.