Kontakt

Email: info@svenwesterlund.se

CV

Artistic and educational background

Studied photography at University College of Art, Craft & Design, Stockholm 1981‑ 83
Teacher in photography at GFU/ Folkuniversitetet 1987‑ 89
Guestlecturer at University College of Art, Craft & Design, Stockholm 1988-93
Curator/producer at Fotograficentrum i Stockholm 1990‑ 92
Senior lecturer in photography and digital imaging,
School of Photography at University of Gothenburg 1993‑97.
Teacher in digital imaging at ETC‑Akademin 1997-98
Board member at SKODK 1999-2001


Norrlandsförbundets kulturstipendium, 1984
The Gullers Award, Fotografiska Museet, 1988
Grants from The Swedish Arts Grants Committee, 1983-2011
Längmanska Kulturfonden, 2022
One of five nominated for the Swedish photo book award 2023
Arbetets museum (The Museum of Work) Documentary Photo Award 2023

Collections

Moderna Museet / Museum of Modern Art Stockholm
Uppsala Konstmuseum
Örebro kommun
Statens Konstråd, Coronasamlingen 2021

Commissions

Region Stockholm

Solo exhibitions (selected)

1984 Fotograficentrum, Örebro
1985 Jämtlands läns museum, Östersund
1987 Mira Galleri, Stockholm
1988 Fotografiska Museet, Stockholm
1989 Fotogalleriet, Lund
1990 “Naturalis” (tills med Åke E:son Lindman), Fotograficentrum-Örebro, Fotograficentrum-Stockholm,
1993 ”MANIFEST” Galleri iNDEX, Stockholm.
1994 ”MANIFEST”, Fotohuset, Göteborg
2011 ”Vertex”, Galleri KG52, Stockholm
2014 ”Drina Valley Prospects, part 1″ BlackDoor Gallery, Örebro
2014 "Vertex II", Sturehof, Stockholm
2015 ”Drina Valley Prospects", Centrum för Fotografi, Stockholm

Group exhibitions (selected)

1983 “Contemporary Swedish Photography”, travel exhibition in England
1986 “Nya landskap”, travel exhibition in Sweden.
1986 ”Nordiska landskap”, Piteå Fotofestival and Pohjoinen Valokuva, Torneå, Finland
1989 ”Gränslösa landskap”, Norrköpings Konstmuseum.
1990 “Machine of Sight”, travel exhibition in Soviet Union
1991 “Body of Nature”, Pohjoinen Valokuva 91, Uleåborg Finland and Fotogalleriet, Lund
1991 “Lika med”, Moderna Museet, Stockholm, travel exhibition in Sweden
1991 ”Plastik und Fotografie”, travel exhibition in Germany
1991 ”Index”, Museet for Fotokunst, Odense Denmark and travel exhibition in Finland
1992 ”Wasteland”, Fotografie Biennale, Rotterdam, Netherlands
1993 ”Prospekt”, Fotografiska Museet, Stockholm.
1994 Stockholm SMART Show, Stockholm
1994 “I minne”, Södertälje Konsthall
1994 “Stranger than Paradise”, International Center of Photography, New York and Fotomuseum Winterthur, Switzerland
1994 ”FotoDiffusione”, Torino, Italy
1994 ”de Facto”, Mesiac Fotografie 94, Bratislava, Slovakia
1994 ”Ronnebyutställningen”, Intergrafia -94, Ronneby Kulturcentrum
1994 ”Prospekt”, Örebro läns museum
1995 ”Prospekt”, Västerås konstmusecurn
1995 “Fotografihistorier”, Bildmuseet, Umeå
1995 ”Fabrique d’Histoire”, Saaremaa Biennale 95, Estonia
1995 “18 Nordiske fotografer” Charlottenborg, Köpenhamn Denmark
1995 ”Carl Curman, Timo Kelaranta, Sven Westerlund”, from the collections Fotografiska/Moderna Museet
1996 ”Radical Images” 2nd Austrian Triennale on Photography, Graz, Austria and Kunsthalle Szombathely, Hungary
1997 ”Landskap97: omtolkat”
1997 Center for Creative Photography, Jyväskylä, Finland
1998 ”Tempo‑Stockholms Dokumentärfestival”
1998 Kulturhuset, Stockholm
1998 ”Under/Exposed” Stockholm Underground
1998 ”Fönster åt gården”
1998 Liljevalchs Konsthall, Stockholm
2000 “Creative Room for Art and Computing”,
2000 Liljevalchs Konsthall, Stockholm
2011 ”En annan historia” Moderna Museet, Stockholm
2013 ”to be defined” Centrum för Fotografi, Stockholm
2014 ”Between Realities. Photography in Sweden 1970–2000″, Gothenburg Museum of Art and Hasselblad Center,
Dunkers Kulturhus, Helsingborg
2018 "PUBLICERAT" - Fotoboken i Sverige, Hasselblad Center

Articles and publications (selected)

Stefan Nilson, Nerikes Allehanda, nov 1984
”Notes on Swedish Photography”, Jan‑Erik Lundström, AfterImage,May 1986
Meddelande #2/1988, editor Leif Wigh, Fotografiska Museet, Stockholm
Hans Hedberg, Bildtidningen, 2/1989, Stockholm 1989
Stefan Nilson, Nerikes Allehanda, Örebro nov 1989
Nordiska landskap, an antology, editor Jan-Erik Lundström,
Alfabeta, Stockholm 1989
Sören Sommelius, Helsingborgs Dagblad, april 1990
”Naturalis”, Åke E:son Lindman/Sven Westerlund,
portfolio of 8 photographs in an edition of 20, published by FC-Edition, Stockholm, 1990
The Machine of Sight, editor Hans Hedberg,
Fotograficentrum, Stockholm 1990
”Who stole the landscape”, Janne Säppenen,
Pohjoinen Valokuva, Oulo, Finland, 1991
”Equals”, SFF, Stockholm, 1991
“Index: Contemporary Swedish Photography”,
Bildtidningen, Stockholm, 1991
Wasteland: Landscape from now on, editor Bas Vroege,
Fotografie Biennale Rotterdam, 1992
Project for Index Magazine, # 4/1993
Tove Matre, Svenska Dagbladet, dec 1993
Peder Alton, Dagens Nyheter, dec 1993
”Digital Issue(s)”, Perspektief # 47/48, Rotterdam 1994
Mikael van Reis, Göteborgsposten, June 1994
Stranger than Paradise, Steven Henry Madoff, Jan-Erik Lundström,
International Center of Photography, New York 1994
”The Liquidation of the Swedish Model” Hans Hedberg,
Perspektief #47/48, Rotterdam 1994
”Från dokumentär till datorcollage”, Gösta Flemming,
Sv Fotografisk Tidskrift, maj 1995
”Restless Realism”, Jan‑Erik Lundström, Radical Images,
Camera Austria‑Neue Galerie, Graz, Österrike 1996.
”att definiera ett yttre rum…”, Utblick Landskap #1/97, Stockholm 1997
“Konst som kommenterar”, Peter Wiklund, Fotografi #3 1998
”Retro-Vertex-Bunker”, Sven Westerlund, Global Image Stockholm 2011
Artist Book ”Vertex”, Sven Westerlund, Stockholm 2011
”En annan historia/Another Story, Moderna Museet/Steidl, Stockholm 2011
”2011 års läsupplevelse”, Omfotoboken, 2011
”Sven Westerlund: Retro-Vertex-Bunker”, Stefan Nilson, SFF 2011
"Dokumentärt och Svens storhet”
http://bildradion.se/2015/03/24/avsnitt-101-dokumentart-och-svens-storhet/, Göran Segeholm, Bildradion 2015
"Hur kan man förstå att folkmord sker" Måndagskväll Kulturhuset, Borås 2015 och Radio P4 Sjuhärad
"Fotografihistorier", Red. Anna Näslund Dahlgren, Natur & Kultur 2022
"En verklig plats", Sven Westerlund och Daniel Boyacioglu, Ordfront Förlag 2022, Nominerad till Svenska Fotobokspriset 2023
"Modigt om döds­skjutningarnas platser", Amalthea Frantz, Arbetaren, november, 2022
"Vad gör det med en plats att där skett ett mord eller en olycka?", Hanna Grahn, Borås Tidningar, mars 2023
"En högst verklig plats", Linda Unnhem, Verk Tidskrift, april 2023