En verklig plats

EN VERKLIG PLATS
Vad gör det med en plats att den varit föremål för en skjutning?
Sven Westerlund undersöker detta genom att fotografera
platser i Stockholmsområdet som under 2020 och
2021 utsatts för dödsskjutningar. Fotografierna, tillsammans
med Daniel Boyacioglus slående texter, förenas i en rå och
tankeväckande bild av livet, döden och platsers betydelse.
Westerlunds fotografier gör motiven eviga och upphöjda i sin
raka realism och visar hur det såg ut före och efter skjutningen.
Det väcker frågor hos betraktaren som: Kunde jag själv ha
gått där? Vem är jag i förhållande till denna gata, denna stad?
Motivens vardaglighet och den avskalade förnimmelsen av
varsomhelst ger dem en ny, nästan gastkramade känsla av
hjälplöshet som förhoppningsvis föder tankar och på sikt
handling. Som i Boyacioglus enkla rader: Här sköts nån ihjäl.
Dagen innan var det en annan plats.